Asocijacija

Asociacija „Palangos balsas“ įkurta 2014 m. Esame nepriklausoma, nepolitinė, viešą interesą atstovaujanti organizacija.
Pasyvių stebėtojų pozicija – ne mums! Norime iš peties ir iš širdies padirbėti Palangai,
tam glotniam jūros akmenėliui,
grafų žingsnius menančioms gintaro rūmų ir parkų alėjoms
pušis šiurenančiam vakariui vėjui...
Tiksliais štrichais, sukurti ir išsaugoti tai, kas vertinga mums ir ateinančioms kartoms.

Buriame aktyvius bendruomenės narius. Telkiame pajėgas, vardan geresnio rytojaus. Visi drauge sprendžiame svarbius miesto klausimus, apgalvotai, organizuotai ir vieningai!
... ir šiaip imamės gydyti pačios įvairiausios kilmės miesto skaudulių.

Vizija Palangai

Ant Baltijos kranto, kur pušys Birutės
Skaras į Žemaičių vis šiurpina šoną,
Ištroškę be rūpesčių jungo pabūti,
Lyg atgailai žmonės suplūdo sezonui.
Skambu Palangoj, kaip prieš daugelį metų,
Kai plūsdavo čion grietinėlė magnatų.

Maironis

 

Ką jau didžiausias Lietuvos pajūrio kurortas!?.. Mūsų vizijose Palanga – lietuviškasis Biaricas, ištisus metus masinantis sąmoningus svečius iš viso pasaulio. Kaip ir kadaise, be galo mėgiamas "grietinėlės magnatų", kultūros elito ar dainių, tokių, kaip Maironis, Škėma, Brodskis...
Išsaugojęs autentiškus bruožus ir aiškiai kilmingą dvasią, su tvirtai įsišaknijusiomis bendruomeniškumo ir žmogiškumo tradicijomis.
Besididžiuojantis nepriekaištingai išvystyta infrastruktūra, kiek poilsiui, tiek ir gyvenimui, – pati tinkamiausia vieta! Arba, kaip sakė pirmasis Palangos burmistras dr. Jonas Šliūpas, – „Svieto pabenga“.

 

Layer-21Palangos paplūdimys, XX a. pr. atvirukas, išleido P. Mongirdaitė, H. Grinevičiaus kolekcija. F. Tiškevičiaus laikais paplūdimys buvo įrengtas pagal geriausius užsienio pavyzdžius.
 
Layer-22Palangos vasarotojai. Viduryje sėdi Palangos grafų Tiškevičių vaikų mokytoja Šulecka. Fotografė Paulina Mongirdaitė (?), XX a. pr.

Siekiamybė

  • puoselėti geriausių vaikystės prisiminimų, gimusių ir gimsiančių, čia, Palangoje, tradiciją;
  • skatinti palangiškių bendruomeniškumą, pilietiškumą, saugią kaimynystę;
  • skleisti socialinės atsakomybės ir verslo etikos sampratą;
  • puoselėti tautinę santarvę ir draugystę;
  • užkirsti kelią emigracijai ir socialinio kapitalo nutekėjimui;
  • vieną po kito inicijuoti teigiamus pokyčius, ten, kur apčiuopiame spragas, sutelkiant bendram tikslui, numatant būtinas priemones bei efektyviai paskirstant resursus;
  • tarp pirmutinių ir svarbiausių valdžios pareigų turėtų atsirasti tarnystė žmogui;
  • atviras dialogas tarp valdžios ir bendruomenės, bendradarbiavimas;
  • skaidrūs, efektyvūs ir perspektyvūs savivaldos procesai, orientuoti į vientisą, ilgalaikę strategiją miestui su istorine verte;
  • jokių dvigubų standartų!

iskarpa maza

 

iskarpa didesne

Domicelė tujaus užsigeidė eiti į pajūrį, nes jūros niekumet buvo nemačiusi. Jūzupas pakinkė arklius, pats važiavo ir nuvežė moterį su vaiku. Arkliai, pamatę vilnis, pradėjo baidyties. Domicelė, išsėdusi iš ratų, sudrebėjo, klaupės, persižegnojo ir tarė: "Oi Viešpatie Dieve, kaip tu didis esi, kurs tokius vandenis sutvėrei! Gerai tai sakote: Palanga pasaulės pabanga, kurios aš amžiuj savo netariaus regėsianti." Atsakė Jūzupas: "Ne pabanga, už tos jūros yra Žvėdų žemė, bet jogei jūra yra plati per penkias dešimtis mylių, todėl antro pašalio negalim matyti.

Motiejus Valančius "Palangos Juzė"

 
 
Palangos grafiene BiaricePalangos grafienė Antanina Sofija Tiškevičienė (1870–1953) su dukra Marija Terese, sūnumi Jonušu ir artimaisiais Biarico (Prancūzija) kurorto paplūdimyje apie 1905 m.ee16d2fd84407a8e0d362430df5ec967Grafienė Antanina Sofija Tiškevičienė su vaikais Biarico kurorte. Nežinomas fotografas, XX a. pr.6772137 6772150 LPalangos grafaitė Sofija Tiškevičiūtė Biarico kurorte

 

        Asociacija Palangos balsas“ ĮSTATAI

line min2