Užkanavės gatvės rekonstrukcija

Užkanavės gatvės rekonstrukcija

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija nustatė pažeidimus rengiant Užkanavės gatvės rekonstrukcijos projektą, kuris apima ir 500 automobilių stovėjimo vietų įrengimą, ir kreipėsi į teismą dėl statybos leidimo panaikinimo. 

Užkanavės gatvės gyventojas, atsitiktinai sužinojęs apie rengiamą projektą, dar 2014 m. kreipėsi su prašymu gauti informacijos. Kreipėmės į Palangos miesto savivaldybę, prašydami galimybės susipažinti su projektu. Gavome atsakymą, kad susipažinti su projektu nėra galimybės, projektas rengimo stadijoje ir savivaldybė jo neturi. Kodėl Užkanavės gatvės gyventojai nežino apie tokį jiems svarbų projektą? Ar buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas? Į šiuos esminius klausimus mums buvo atsakyta, kad gyventojai neinformuoti, nes nenumatyta viešinimo visuomenei procesūra!

Susitikę su projektuotojais Vilniuje, sužinojome dar vieną svarbią aplinkybę - rekonstruojant gatvę, numatyta įrengti 500 automobilių parkavimo vietų. Pagal techninio projekto sprendinius parkavimo vietos numatytos daugiausia vakarinėje kelio pusėje, naikinant beveik hektarą vasltybinio miško, dar tiksliau - 616 brandžių pušų. Tuomet kreipiamės į savivaldybę, teiraudamiesi, ar buvo atliktas tokio masto projekto poveikio aplinkai vertinimas? Gavome atsakymą, kad tokio vertinimo rengimas - nenumatytas.

Kretingos miškų urėdijoje sužinojome, kad savivaldybė dėl šio projekto nesikreipė. Apie savivaldybės ketinimus urėdija, apskritai, nebuvo informuota ir sužinojo tik iš mūsų. Kreipėmės į atsakingas institucijas dėl galimų pažeidimų rengiant techninį projektą.

Specialistų vertinimu, dėl įrengtų aikštelių automobilių srautas Užkanavės gatve padidėtų iki 2000 per parą. Tai turėtų labai neigiamų pasekmių gamtai ir čia gyvenantiems žmonėms.

Mes - už gatvės (važiuojamosios dalies, šaligatvių, takų) rekonstrukciją! Tačiau prieštaraujame 500 automobilių stovėjimo vietų įrengimui ir 616 medžių iškirtimui!